สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

 

 

 

  Install and Service

 - งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC (Optical Fiber Cable)
  -  งานสร้างข่ายสายเคเบิลทองแดง Cable Work
 - งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network LAN, Wireless
  -  งานสร้างและติดตั้งระบบ CATV และ CCTV
 - งานจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องวัดเครื่องทดสอบเครื่องควบคุม
   และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
 - งานสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน Civil Work
view